MKEN

Последни новости и истражувања

pexels-photo-9816

Доверба во работата на Владата мај-јуни 2019

М-Проспект спроведе теренска анкета на повеќеслоен стратификуван примерок од 1000 испитаници постари од 18 години,…

Прочитај
naslov

Перцепции и очекувања за иднината на Македонск...

М-Проспект на почетокот на годината спроведе истражување на јавното мислење во однос ...

Погледни

Клиенти со кои Соработуваме