MKEN
  • Општествo
  • Пазар Пазар
  • Медиуми Медиуми
  • Политика Политика

ПОВРЗАНИ ПОСТОВИ

Галуп светска анкета 2013

Галуп Балкан Монитор е најсеопфатната анкета која се спроведува на територијата на За...

Погледни истражување

Финансиско однесување на деца и млада популаци...

За потребите на својот клиент Open Source од Србија, во месец април 2016 година М-Про...

Погледни истражување

Општествo

Испитувањата на вредностите, перцепциите, ставовите на јавноста за прашања кои опфаќаат најразлични аспекти од секојдневното живеење и функционирање на општеството, се дел од општествените истражувања кои ги спроведуваме. Преку спроведувањето на многубројни квантитативни и квалитативни истражувања на територијата на целата држава, овозможуваме стекнување на веродостојни и релевантни информации кои се однесуваат на најразлични области како корупција, однос кон промени, (не)дискриминација, животен стандард, степен на задоволство, општествена доверба итн. Голем број од општествените истражувања кои ги спроведуваме се дел од регионални истражувања кои се спроведуваат во континуитет и во повеќе земји од регионот.

ИСТРАЖУВАЊА

Immigration-work-collage-667x401

Иселувањето меѓу желбите и можностите...

Во текот на месец април 2017 година, М-Проспект спроведе истражување на јавното мисле...

Погледни истражување
naslov

Перцепции и очекувања за иднината на Македонск...

М-Проспект на почетокот на годината спроведе истражување на јавното мислење во однос ...

Погледни истражување
media-share-0-02-05-b25d09f79a386b716a56c8b4e860dded25719c4bbe7a827b5feaa4f480bc2c6e-737f310b-1732-4f66-89c2-cba83b77e8bd

Јавното мислење за проблемот со загадувањето н...

Во периодот од 16ти до 27ми Јануари, М-Проспект спроведе истражување за перцепциите н...

Погледни истражување
8257911_l

СЕЛДИ-Перцепции за корупција...

Во периодот јануари/февруари 2016 година, М-Проспект за потребите на својот клиент Ма...

Погледни истражување
UNE-Social-Inclusion-FINALbanner

Корисници на социјална помош...

Во периодот јуни/август 2016 година, M-Проспект во соработка со Институт за демократи...

Погледни истражување
SocialInclusion

Социјална инклузија

M-Проспект во соработка со Институт за демократија “SocietasCivilis” – Скопје (ИДСЦС)...

Погледни истражување
download

ГЕМ-Глобално истражување за претпријатија...

За потребите на својот клиент Македонска развојна фондација за претпријатија-МРФП, М-...

Погледни истражување
picture-of-piggy-bank-with-pennies-photo

Финансиско однесување на деца и млада популаци...

За потребите на својот клиент Open Source од Србија, во месец април 2016 година М-Про...

Погледни истражување
Flag_of_NATO

Свесноста и ставовите кон НАТО...

Во месец април 2016 година М-Проспект спроведе истражување за свесноста, перцепциите ...

Погледни истражување
Job-Opportunities_jpg_460x345_q85

Младински иницијативи

За потребите на нашиот клиент The District Communications Group, М-Проспект спроведе ...

Погледни истражување
iStock_000020195203Small

Истражување за младинските организации и орган...

За потребите на својот клиент – Национален Младински Совет на Република Македон...

Погледни истражување
smajliadministracija

Проценка и задоволство од реформите во јавната...

М-Проспект во соработка со Институтот за демократија “Социетас Цивилис” Скопје (ИДСЦС...

Погледни истражување
aaaaaa

Работничките права и професионалните стандарди...

М-Проспект во соработка со Синдикатот на новинари, спроведе истражување кое ги испиту...

Погледни истражување
sosedi

Глобално водство, соседство и односи со Бугари...

М-Проспект во соработка со Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) и  Инс...

Погледни истражување
doverba-vo-institucii

Истражување за довербата во луѓето и институци...

Истражувањето за довербата во луѓето и во институциите имаше за цел да испита општата...

Погледни истражување
barometar

Барометар за еднакви можности...

Истражување за Дискриминација. Дискриминацијата во себе вклучува ставови и предрасуди...

Погледни истражување
AnalizaMedSodrz

Во медиумите: Доверба во граѓанското општество...

М-Проспект спроведе истражување во периодот од 31 Мај до 21 Јуни 2013година. Истражув...

Погледни истражување
lostintransition

Однос кон социо-економските промени на општест...

Истражувањето “Однос кон социо-економските промени во општествата на Западен Балкан” ...

Погледни истражување
analiza7

Анализа на понудата и побарувачката на работна...

Целта на студијата е да се идентификуваат потребите и потенцијалите на жените во реги...

Погледни истражување
analiza-ist

Анализа на понудата и побарувачката на пазар н...

Анализата се спроведува во рамки на проектот „Подобрување на вработувањето на жените ...

Погледни истражување
512px-Redbox_Office

Поволна средина за одржливи претпријатија...

Истражувањето претставува ресурс за организациите на работодавачите кои сакаат да го ...

Погледни истражување
gem

ГЕМ – Глобално истражување за претпријатија...

ГЕМ е глобално истражување спроведувано во над 60 земји во светот и е најголема поеди...

Погледни истражување
novosti12

Галуп светска анкета 2013

Галуп Балкан Монитор е најсеопфатната анкета која се спроведува на територијата на За...

Погледни истражување
doverba-civ

Истражување за довербата во граѓанското општес...

За потребите на нашиот клиент TACSO истражувањето за довербата во граѓанското општест...

Погледни истражување
  • ПазарПазар
  • МедиумиМедиуми
  • ПолитикаПолитика