MKEN
  • Општествo Општествo
  • Пазар Пазар
  • Медиуми Медиуми
  • Политика

Политика

Спроведувајќи повеќе илјади анкети и интервјуа годишно, како и мноштво квантитативни истражувања, го наслушуваме пулсот на општеството во многу сфери од општествениот живот: економијата, животниот стандард, правосудството, законодавството, вработеноста, образованието, здравјето, религијата, меѓуетничките односи, мултиетничкиот соживот, меѓународните односи, политиката, животната средина итн. Учесници сме во многу регионални и меѓународни истражувања поврзани со животот на граѓаните во Р. Македонија.

Подкатегории од оваа област

Pејтинг на партии, институции, политики и личности

Pејтинг на партии, институции, политики и личности...

Преку креирањето на соодветни валидни прашања, соодветен примерок и непристрасност при обрабо...

Повеќе
Гласачки ставови, вредности и гласачко однесување

Гласачки ставови, вредности и гласачко однесување...

Со цел да се испитаат факторите кои детерминираат која политичка опција ќе биде избрана од ст...

Повеќе
Анализа на ефекти од политичка кампања

Анализа на ефекти од политичка кампања

Преку употребата на повеќе техники и методи на истражување, овозможуваме сеопфатна и веродост...

Повеќе
  • ОпштествoОпштествo
  • ПазарПазар
  • МедиумиМедиуми