MKEN
  • Општествo Општествo
  • Пазар Пазар
  • Медиуми Медиуми
  • Политика

Pејтинг на партии, институции, политики и личности

Преку креирањето на соодветни валидни прашања, соодветен примерок и непристрасност при обработката на податоци, успеваме да обезбедиме исклучително прецизни податоци во однос на рејтингот на политичките партии, ставовите/довербата на граѓаните во однос на институциите, поддршката и степенот на задоволство од одредени политики.

Правиме проценки на изборното расположение, задоволството на јавност од одредени политики и политичари, очекувањата на граѓаните, проценки за излезност на избори итн.

ИСТРАЖУВАЊА

slika

Јавното мислење за изборниот процес...

М-Проспект во периодот 20 до 30 ноември 2016 година за своите клиенти Телевизија Телм...

Погледни истражување
Untitled

Јавното мислење за расплетот на политичката кр...

М-Проспект во периодот 6ти до 20ти Ноември 2016 година спроведе истражување на јавнот...

Погледни истражување
palec

Карактеристики на претседателскиот кандидат, и...

М-Проспект во соработка со Националниот демократски институт (НДИ) во периодот 19Март...

Погледни истражување
  • ОпштествoОпштествo
  • ПазарПазар
  • МедиумиМедиуми