MKEN
  • ОпштествoОпштествo
  • ПазарПазар
  • МедиумиМедиуми

Јавното мислење за изборниот процес

slika

М-Проспект во периодот 20 до 30 ноември 2016 година за своите клиенти Телевизија Телма и Македонски центар за меѓународна соработка (МЦМС) спроведе истражување на јавното мислење за актуелни политички теми.

Темата на ова истражување беше јавното мислење за изборниот процес во пресрет на 11 декемвриските предвремени парламентарни избори.

Беше користен методот на телефонско истражување на национален репрезентативен примерок од 1800 испитаници спроведено од искусен тим на анкетари од базата на М-Проспект.