MKEN
  • ОпштествoОпштествo
  • МедиумиМедиуми
  • ПолитикаПолитика

Пазар

Истражување на бренд

Истражување на потрошувачи

ПОВРЗАНИ ПОСТОВИ

8737765201_f14fd000e4

Истражување за млеко и млечни производи

Истражувањето е проект за утврдување на навиките на потрошувачите за конзумирање млеко и млечни производи…

Погледни истражување
200517788-001

Истражување на трговски марки 2015

За потребите на својот клиент Open Source, ДОО од Србија, М-Проспект во периодот септември/октомври 2015…

Погледни истражување

Познавања на кошаркарски лиги и тимови

usa-today-9018863_0

Во периодот февруари/март 2016 година, М-Проспект  спроведе телефонско истражување на тема „Кошаркарски лиги и тимови”.

Во истражувањето беа опфатени следните прашања: запознаеност со кошаркарски тимови, знаења за спортот, навики на следење и посета на натпревари.

Истражувањето беше спроведено од обучен и искусен тим на анкетари од базата на М-Проспект и истото вклучи 500 испитаници, на возраст 16+, граѓани на Р.Македонија.