MKEN
  • ОпштествoОпштествo
  • ПазарПазар
  • ПолитикаПолитика

Истражување на мислењето на публиката за радио и ТВ програмите

on-air

Теренско истражување, за потребите на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (АААМ)