MKEN
  • ОпштествoОпштествo
  • МедиумиМедиуми
  • ПолитикаПолитика

Пазар

Истражување на бренд

Истражување на потрошувачи

ПОВРЗАНИ ПОСТОВИ

https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ADevice_pile.jpg

Истражување на брендови 2014

Истражување за потребите на еден од трите водечки мобилни оператор во Македонија, за утврдување на…

Погледни истражување
200517788-001

Истражување на трговски марки 2015

За потребите на својот клиент Open Source, ДОО од Србија, М-Проспект во периодот септември/октомври 2015…

Погледни истражување

Истражување за млеко и млечни производи

8737765201_f14fd000e4

Истражувањето е проект за утврдување на навиките на потрошувачите за конзумирање млеко и млечни производи преку телефонска анкета на национален репрезентативен примерок од 500 испитаници и дополнителни 100 испитаници кои се директни корисници на производот.