MKEN
  • Општествo Општествo
  • Пазар
  • Медиуми Медиуми
  • Политика Политика

Истражување на бренд

Преку истражување на одреден бренд се опишуваат реакциите на потрошувачите во однос на нивната перцепција за продуктот/услугите кои ги нуди одреден бренд. Со испитувањето на Вашиот бренд добивате информации кои се очекувањата на Вашите потрошувачи и зошто го избираат Вашиот бренд наспроти конкурентите; како да ја зајакнете конкурентската позиција во секторот каде се натпреварувате; кои нови услуги/продукти може да ги понудите; идентификување на “изворите на доверба” односно изворот на препорака за користење на Вашиот производ и начинот на нивна интеракција; клучните пораки кои би требало да се искомуницираат со потрошувачите итн. Истражувањето на брендот ќе Ви овозможи подобро да ја разберете моменталната позиција на Вашиот бренд на пазарот, но истовремено ќе ви овозможи и увид во недостатоците/силните страни на Вашиот бренд, како и увиди за подобрување на позицијата на пазарот.

ИСТРАЖУВАЊА

usa-today-9018863_0

Познавања на кошаркарски лиги и тимови...

Во периодот февруари/март 2016 година, М-Проспект  спроведе телефонско истражување на...

Погледни истражување
200517788-001

Истражување на трговски марки 2015...

За потребите на својот клиент Open Source, ДОО од Србија, М-Проспект во периодот септ...

Погледни истражување
central-location-test-500x500

Истражување на централна локација...

Пласирање на нов предлог дизајн на брендот на паштети околу развој на нов концепт. Ис...

Погледни истражување
https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ADevice_pile.jpg

Истражување на брендови 2014

Истражување за потребите на еден од трите водечки мобилни оператор во Македонија, за ...

Погледни истражување
8737765201_f14fd000e4

Истражување за млеко и млечни производи...

Истражувањето е проект за утврдување на навиките на потрошувачите за конзумирање млек...

Погледни истражување
https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ADevice_pile.jpg

Истражување на брендови 2013

Истражување за потребите на еден од трите водечки мобилни оператор во Македонија, за ...

Погледни истражување
  • ОпштествoОпштествo
  • МедиумиМедиуми
  • ПолитикаПолитика