MKEN
  • ОпштествoОпштествo
  • ПазарПазар
  • МедиумиМедиуми

Карактеристики на претседателскиот кандидат, изборна програма на политичките партии и гледаност на парламентарни и претседателски дебати и ставови во однос на нив

palec

М-Проспект во соработка со Националниот демократски институт (НДИ) во периодот 19Март – 5Мај ги спроведе истражувањата:

1.Карактеристики на претседателскиот кандидат

2.Изборна програма на политичките партии

3.Гледаност на парламентарни и претседателски дебати и ставови во однос на нив

Истражувањата се телефонски, на репрезентативен примерок на национално ниво од  800 испитаници (вкупно 2400)