MKEN
  • ОпштествoОпштествo
  • МедиумиМедиуми
  • ПолитикаПолитика

Пазар

Истражување на бренд

Истражување на потрошувачи

ПОВРЗАНИ ПОСТОВИ

2251352452_d62299497f_o

Таен купувач

Истражување за потребите на еден од трите водечки мобилни оператор во Македонија. Обучени анкетари во…

Погледни истражување

ПГМ – Истражување на најдобар бренд

Shopping_supermarket

PGM (Product Group Manager) е истражување за трговски марки (кои трговски марки луѓето ги познаваат, кои ги користат, каде ги набавуваат и т.н). Тоа е најголемото заедничко истражување на подрачјето на поранешна Југославија и се спроведува истовремено во шест држави (Србија, Црна Гора, Македонија, Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина).

Истражувањето им помага на производителите и трговците подобро да ги разберат навиките и потребите на потрошувачите, па така им овозможува својата понуда да ја прилагодат на барањата на потрошувачот.