MKEN

БИДИ ДЕЛ ОД НАШИОТ ИСТРАЖУВАЧКИ ТИМ

М-Проспект повремено има потреба од соработници за спроведување на истражувањата на јавното мислење и тоа:

1.Теренски истражувања „лице во лице" на територијата на целата држава

2. Телефонски истржувања во центарот за телефонски јавувања во Скопје

Доколку поседувате комуникациски вештини и имате желба за работа на телефонски и/или теренски анкети, можете да ни испратите кратка биографија-CV на contact@m-prospect.com

Вашите податоци ќе бидат внесени во дата-базата на анкетари, така што ќе ве имаме во предвид при потреба од ангажирање на нови лица на идни истражувања.