MKEN
  • ОпштествoОпштествo
  • МедиумиМедиуми
  • ПолитикаПолитика

Пазар

Истражување на бренд

Истражување на потрошувачи

ПОВРЗАНИ ПОСТОВИ

https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ADevice_pile.jpg

Истражување на брендови 2013

Истражување за потребите на еден од трите водечки мобилни оператор во Македонија, за утврдување на…

Погледни истражување
https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ADevice_pile.jpg

Истражување на брендови 2014

Истражување за потребите на еден од трите водечки мобилни оператор во Македонија, за утврдување на…

Погледни истражување

Истражување на централна локација

central-location-test-500x500

Пласирање на нов предлог дизајн на брендот на паштети околу развој на нов концепт. Истражување на централна локација, со цел да се дознаат ставовите и доживувањата на корисниците на овој производ.

Вкупно 210 испитаници од кои:

180жени Албанки на возраст помеѓу 25-45години, директни корисници на производот

30мажи Албанци на возраст помеѓу 25-45години, директни корисници на производот