MKEN
  • ОпштествoОпштествo
  • МедиумиМедиуми
  • ПолитикаПолитика

Пазар

Истражување на бренд

Истражување на потрошувачи

ПОВРЗАНИ ПОСТОВИ

https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ADevice_pile.jpg

Истражување на брендови 2013

Истражување за потребите на еден од трите водечки мобилни оператор во Македонија, за утврдување на…

Погледни истражување
https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ADevice_pile.jpg

Истражување на брендови 2014

Истражување за потребите на еден од трите водечки мобилни оператор во Македонија, за утврдување на…

Погледни истражување

Истражување на трговски марки 2015

200517788-001

За потребите на својот клиент Open Source, ДОО од Србија, М-Проспект во периодот септември/октомври 2015 година спроведе PGM (Product Group Manager) истражување на трговски марки.

Станува збор за најголемо заедничко истражување на подрачјето на поранешна Југославија кое истовремено се спроведува во шест држави (Србија, Црна Гора, Македонија, Словенија, Хрватска и Босна и Херцеговина).

Наведеното истражување има за цел да ја измери употребата и препознатливоста на одредени брендови, фрекфентноста и дистрибуцијата на истите. Истовремено истражувањето им помага на прозводителите и трговците подобро да ги разберат навиките и потребите на потрошувачите и воедно им овозможува својата понуда да ја прилагодат на барањата на потрошувачот.

Истражувањето беше спроведено на национален репрезентативен примерок од 1000 испитаници со методот „лице во лице”(TAPI-Tablet Assistance Personal Interview).