MKEN
  • ОпштествoОпштествo
  • МедиумиМедиуми
  • ПолитикаПолитика

Пазар

Истражување на бренд

Истражување на потрошувачи

ПОВРЗАНИ ПОСТОВИ

https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ADevice_pile.jpg

Истражување на брендови 2013

Истражување за потребите на еден од трите водечки мобилни оператор во Македонија, за утврдување на…

Погледни истражување
central-location-test-500x500

Истражување на централна локација

Пласирање на нов предлог дизајн на брендот на паштети околу развој на нов концепт. Истражување…

Погледни истражување

Познавања на кошаркарски лиги и тимови

usa-today-9018863_0

Во периодот февруари/март 2016 година, М-Проспект  спроведе телефонско истражување на тема „Кошаркарски лиги и тимови”.

Во истражувањето беа опфатени следните прашања: запознаеност со кошаркарски тимови, знаења за спортот, навики на следење и посета на натпревари.

Истражувањето беше спроведено од обучен и искусен тим на анкетари од базата на М-Проспект и истото вклучи 500 испитаници, на возраст 16+, граѓани на Р.Македонија.