MKEN
  • Општествo Општествo
  • Пазар
  • Медиуми Медиуми
  • Политика Политика

Истражување на потрошувачи

Преку истражување на преференциите на потрошувачите, М-Проспект обезбедува веродостојни информации кои придонесуваат за подобрување на позиционирањето на фирмите и брендовите на пазарот. Преку употребата и комбинацијата на најразлични методи и техники кои најдобро соодветствуваат со информацијата која би сакале да ја добиете, опфаќаме специфични аспекти од однесувањата на консументите (што преферираат купувачите, кои се детерминанти за донесување потрошувачка одлука, кои се Вашите сегашни а кои се Вашите потенцијални потрошувачи.

ИСТРАЖУВАЊА

Shopping_supermarket

ПГМ – Истражување на најдобар бренд...

PGM (Product Group Manager) е истражување за трговски марки (кои трговски марки луѓет...

Погледни истражување
2251352452_d62299497f_o

Таен купувач

Истражување за потребите на еден од трите водечки мобилни оператор во Македонија. Обу...

Погледни истражување
  • ОпштествoОпштествo
  • МедиумиМедиуми
  • ПолитикаПолитика